Zelfkastijding en zwarte Piet

Door Dooievriend op woensdag 6 december 2017 19:16 - Reacties (2)
Categorie: -, Views: 2.813

M'n mond viel open van verbazing bij het lezen van een opinie op de site van de Vlaamse nationale omroep. Er wordt gesuggereerd dat Vlaanderen welvarend is omdat mijn voorouders rijkdom uit Congo hebben weggesleept en omdat het Westen gewapenderhand de rest van de wereld onderdrukt. Er wordt gesteld dat ik, als blanke westerling, arrogant en blind en doof ben. Kortom, de auteur belaadt mij met een gigantisch schuldgevoel dat ik in mijn nog jonge leventje onmogelijk verdiend kan hebben. En op die manier voert hij de forcing in de zwartepietendiscussie.

Even mijn situatie schetsen: m'n grootouders waren simpelweg arm. Welke rijkdom er ook uit Congo weggesleept is, ze is niet bij hen terechtgekomen. M'n ene grootvader was boer, en moest een inkomen uit de Kortrijkse klei wroeten nadat ginder de vlasindustrie teloorgegaan was. Hun kinderen waren eerstegeneratiestudenten, bekostigd met de opbrengst van een stuk land dat ze als stort verpachten. M'n andere grootvader was leurder van gist voor "de gistfabriek". Door de plaatselijke bakkers te vriend te houden verdiende hij zijn brood, tenminste, totdat de gistfabriek de deuren sloot en hij met een brugpensioen z'n gezin van 11 mocht onderhouden.

Rijk kon je m'n grootouders dus zeker niet noemen. Een generatie later hebben m'n ouders verdomme veel offers moeten brengen om te kunnen studeren. En met torenhoge schulden zijn ze in de crisisjaren '80 aan hun eigen gezin begonnen.

Ik voel me dus niet schuldig over de rijkdom die sommige Belgen in Congo hebben vergaard. Al zeker niet omdat je zou kunnen stellen dat Vlaanderen zelf in die tijd een kolonie was van Franstalig België. De reden dat Vlaanderen (en bij uitbreiding West-Europa) na de tweede wereldoorlog welvarend geworden is, is omdat we met z'n allen besloten hebben het oorlog voeren te stoppen, gelijke rechten voor mannen/vrouwen/armen/rijken in te voeren, corruptie in te dijken, gemeenschappelijke infrastructuur uit te bouwen, universele gezondheidszorg in te voeren, en van degelijk onderwijs een basisrecht te maken. Dat is het fundament voor de westerse rijkdom. Dat is wat momenteel de stijging van de Aziatische levensstandaard verklaart. En dat is waar Afrika achterloopt bij de rest van de wereld.

Daarnaast ben ik niet arrogant, blind en doof voor m'n niet-blanke medemens indien ik de zwartepietentraditie niet racistisch vindt. Ook het woord "neger" heb ik altijd veel minder erg voelen klinken dan "zwarte". Deze zaken zijn -onder invloed van Amerikaanse massamedia- gestaag politiek incorrecter geworden. Ik pas me gerust aan die realiteit aan, maar ik ga me niet in duizend bochten wringen om me hiervoor te excuseren. Ik heb immers nooit het woord "neger" gebruikt om iemand te beledigen, en ik heb enkel gelachen met een zwarte piet omwille van diens karakteristieke rol als grappenmaker.

Dus, beste Jeroen Deckmyn, ik voel me niet aangesproken. Ik ben alvast niet doof en blind voor de geschiedenis. En ik verkondig niet arrogant dat het westen verantwoordelijk is voor alle miserie in de wereld.

3D Spectrum Analyser en

By Dooievriend on woensdag 18 maart 2015 23:09 - Comments (8)
Category: -, Views: 17.306

More than a year ago, a friend of mine asked me to write the software for his 3D Spectrum Analyser (3DSA): a device that takes as input an audio signal, and outputs its visualisation on a 3D matrix of leds. If the above description doesn't quite ring a bell, simply watch the end result in action:For the hardware fans amongst you, my friend documented the construction process meticulously:

It's definitely worth watching, e.g. the guy literally built his own fracking PCB from scratch!

I, however, am more a software kinda guy :) In this log, I'll describe the basic building blocks we needed to get a sound spectrum analyzing algorithm going.


Intro
First things first though, the microprocessor to be programmed was an 80MHz Olimex PIC32, soldered to the PIC32-PINGUINO-OTG development board. (For those who ever tinkered with Arduino boards: it's the same, only with a faster chip and fewer builtin libraries :| ) The Algorithm had to sample the input signal at regular time intervals, convert this signal to the frequency domain, and visualize the detected frequencies on a 16x16x5 LED matrix.


Mathematics
Of course, before writing any code, we had to figure out how to convert input samples to a frequency distribution. This thing is done all the time in signal processing by applying the Discrete Fourier Transform (DFT) to the input signal. Given a signal sampled at a constant frequency, a DFT outputs a set of amplitudes of frequency bands residing in the signal. For example, when your signal mainly consists of the middle C (or Do) tone, a DFT will assign a relatively high amplitude to the frequency band encompassing the corresponding 262 Hz frequency.

However, the human ear perceives sound logarithmically, meaning that a doubling of the frequency of a sound signal is perceived only as a linearly higher tone. In order to compensate for this, we used the Constant Q transform (CQT) instead of the DFT. In short, where a DFT returns amplitudes for frequency bands f-2f-3f-4f-etc., a CQT works with frequency bands f-2f-4f-8f-etc.

So from a theoretical perspective, the algorithm needed for the 3DSA was quite simple: sample the input signal at regular time intervals, apply a CQT calculating amplitudes for 16 frequency bands, and make each of the 16 led columns blink appropriately. Given that the Pinguino development board supported C, we assumed implementing this algorithm wouldn't be that hard. However, some challenges always pop up ;)


Interrupts: a poor man's multithreading
First obstacle: how do you sample a signal at regular time intervals if you only have one thread? A simple solution would be to take a sample, calculate the CQT and visualization, and let the thread sleep until a certain time period has passed before starting a new sample-calculte-visualize cycle. However, we wanted our sampling rate to be 14 KHz, which on an 80 MHz microprocessor left les than 6k clock cycles between samples to calculate the CQT. This proved insufficient -- in the end we used ~1M clock cycles for each calculate-visualize cycle, so we had to figure out how to take new samples while doing the CQT calculation and LED visualization for old samples.

After perusing many a Pinguino forum, the solution arrived in the form of interrupts: a piece of code that has a higher priority to run than other code, and is executed by the processor at designated time intervals. Since the Pinguino devs did not provide a C library for interrupts on the PIC32, we had to manually implement this by setting some processor bits to the right value. Having grown up a Java programmer, I could almost feel the silicon under our code :D


Floating points are slow (without hardware support)
The other large obstacle turned out to be the non-existing floating point capabilities of the PIC32 chip. Doing any floating point arithmetic in the inner loop of our CQT implementation slowed down the code by an order of magnitude, turning the LED visualization in a slideshow (now I know how an old GPU must feel :p ). In order to remedy this, we resorted to an improvised fixed-point number format, using 10 fractional bits. It complicated multiplication a bit, but got the job done.

On a related note, at the heart of a CQT lie a sine and cosine calculation, for which the builtin functions also were way too slow. The fix was to implement our own third order Taylor expansion approximation for the sine function, based on an excellent blog of Jasper Vijn. Coincidentally, he also used fixed-point arithmetic, so that was a natural fit.
Seeing our hand-written bit optimizations speed up our algorithm by a factor 10 was ofcourse quite satisfying :)


Conclusion
In the end, our code could sample the input signal at 14 kHz, calculate frequency amplitudes in the range of 20 - 7000 Hz, and get a refresh rate of 80 FPS on the PIC32 chip, meaning each CQT-visualization loop took only about 12 ms. It definitely was an instructive hobby project, would program again 8-)

Thanks for reading!
link to source code